Zvyšte veřejné výdaje na výzkum a vývoj

Parlament tlačí na členské země, aby zvýšily veřejné výdaje na výzkum a vývoj

Průměrné veřejné investice do výzkumu a inovací v EU činí 0,81 % HDP. Snahy zemí EU o zlepšení jejich výzkumných systémů ukazují nerovnoměrný pokrok a rychlost reforem se zpomaluje. Evropský parlament tvrdí, že členské státy by měly do roku 2030 zvýšit veřejné výdaje na výzkum a inovace z 0,81 % na 1,25 % HDP, aby tak pomohly EU dosáhnout cílů stanovených plánem Evropské komise na vytvoření jednotného trhu pro výzkum v Evropském výzkumném prostoru (ERA). Komise připravuje pakt pro výzkum a inovace, který by měly podepsat všechny členské státy a kterým se zavazují zvýšit investice do výzkumu a vývoje. Před dvěma desetiletími stanovila EU cíl výdajů na výzkum a vývoj ve výši 3 % pro všechny členské státy. Toho však dosud dosáhly pouze tři členové. Nový pakt znovu zavádí cíl 3%, ale zahrnuje také závazky reformovat národní systémy výzkumu, zlepšit kariérní příležitosti pro výzkumné pracovníky a zvýšit národní veřejné financování výzkumu a vývoje společných programů a partnerství EU ze současné úrovně těsně pod 1 % na 5 %. Od roku 2010 vzrostly investice do výzkumu a vývoje v celé EU o 1,3 %, ale v bloku stále chybí 110 miliard eur, k tomu, aby se dosáhlo cíle 3 % HDP. Ačkoliv několik zemí v jižní a východní Evropě zlepšilo své výsledky výzkumu a vývoje, excelence ve výzkumu a inovacích se i nadále soustřeďuje v severní a západní Evropě. Členské státy, které vstoupily do EU po roce 2007, měly špatné výsledky ve výzkumných soutěžích EU v rámci programu Horizont 2020, ale Komise doufá, že nová strategie EVP a další finanční prostředky pro rozšiřující se program v rámci Horizon Europe pomohou výzkumným pracovníkům v těchto zemích získat prestižnější granty EU a soutěžit o rovnější postavení s protějšky v bohatších regionech.

Zdroj: ZDE.