Speciální podmínky pro kvantový a kosmický výzkum

Spojené království, Izrael a Švýcarsko se otevírá účast na kosmickém a kvantovém výzkum v rámci programu Horizon Europe

Komise a členské státy EU uzavřely dohodu, díky které by mělo být Švýcarsku, Izraeli a Spojenému království umožněno podílet se na projektech kvantového a kosmického výzkumu v rámci Horizon Europe. Mohly by tak být ukončeny měsíce nejistoty ohledně účasti zemí na „citlivých“ projektech výzkumu a vývoje. Ochranáři EU tvrdili, že takovéto výzkumy jsou příliš strategické na to, aby se riskovala velká zahraniční účast, zatímco globalisté tvrdili, že EU potřebuje k úspěchu v technologiích talent některých ze zmíněných zemí. Podle úředníků zapojených do jednání se členským státům a Komisi podařilo najít kompromis mezi otevřením výzev přidruženým zemím a zajištěním ochrany strategických zájmů EU v oblasti kvantových a vesmírných technologií. Podle dohody by způsobilost k účasti na 21 výzvách kvantového a kosmického výzkumu mohla být rozšířena o země, které poskytují nezbytné záruky týkající se ochrany strategických aktiv, zájmů, autonomie nebo bezpečnosti EU. Kvantová a vesmírná volání budou zmrazena, dokud přidružené země neposkytnou nezbytná ujištění, že jejich účast neporuší strategické zájmy EU. Ty budou vyřešeny v rámci jednotlivých dohod o přidružení, které budou v příštím roce bilaterálně sjednávány EU a zúčastněnými zeměmi. Přidružení by dalo nový impuls rozhovorům o přidružení s Izraelem, Švýcarskem, Velkou Británií a dalšími zeměmi. Spojené království se v rámci své dohody o brexitu v prosinci dohodlo, že se přidruží k Horizon Europe, ale mezi Bruselem a Londýnem se stále pracuje na podrobnostech. Ačkoliv má Švýcarsko status přidruženého podniku v předchozích programech výzkumu a vývoje, musí ještě vyjednat své přidružení k Horizon Europe.

Zdroj: ZDE.