820 milionů eur pro dostupnější zelenou energii

S Evropskou unií bude na zvýšení komerčních vyhlídek na zelenou energii spolupracovat i Bill Gates

Evropská komise naváže spolupráci s programem financování zelené energie pod vedením Billa Gatese, Breakthrough Energy Catalyst, s cílem získat 820 milionů eur na demonstrační projekty čisté energie. Peníze budou investovány do technologií, které jsou v současné době příliš nákladné na to, aby se rozšířily – od zeleného vodíku, udržitelných leteckých paliv, až po přímé zachycení vzduchu a dlouhodobé skladování energie. Očekává se, že zapojení Breakthrough Energy Catalyst vyšle soukromým investorům signál, že čistá energie je bezpečná investice a podle odvětví přinese v příštích několika letech výnosy. Polovina peněz na nový podnik s projektem dekarbonizace Gatesovy společnosti půjde z výzkumných programů EU – Horizon Europe a Inovačního fondu. Druhou polovinu získá společnost Breakthrough Energy ze soukromých a filantropických fondů. Pokud vše půjde dobře, partnerství doufá, že přiláká financování od členských států.  Dekarbonizace energetického trhu je jednou z hlavních výzev, kterým Evropa čelí na cestě k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Obnovitelná elektřina bude klíčem k úspěchu, ale na elektřinu nemůže fungovat všechno, například v odvětvích těžkého průmyslu a dálkoví dopravy budou muset přijít udržitelná paliva a další technologie. Komise již podporuje řadu iniciativ zaměřených na ekologický vodík, jejichž cílem je podpořit investice do rodící se technologie s cílem snížit náklady a umožnit jí cenově konkurovat energii z fosilních paliv. Jakmile budou tyto technologie připraveny, bude nutné je zvětšit. To je místo, kde se Breakthrough Energy Catalyst snaží překlenout propast. Založena v roce 2015 Billem Gatesem a koalicí soukromých investorů, skládá se ze sítě projektů, organizací a investorů, jejichž cílem je přinést na trh nově vznikající energetické technologie.

Zdroj: ZDE.