EIT pomůže univerzitám

Evropský inovační institut zahajuje iniciativu na pomoc univerzitám, která je přetvoří v regionální inovační hybatele

Pilotní projekt má hodnotu 9 milionů eur a má za úkol otestovat nový přístup k posílení inovačních schopností univerzit v rámci Evropské unie a pomoci jim rozvíjet vztahy s průmyslem, učit je inovacím a podnikání. Výzva pro budování inovačních kapacit pro vysokoškolské vzdělávání hledá univerzity (v rámci Evropské unie nebo země přidružené k Horizon Europe), které předloží plány na posílení jejich vazeb na obchodní a výzkumné organizace, rozvinou služby na podporu překladu a komercializace akademického výzkumu, zvýší kvalitu podnikatelského vzdělávání, které poskytují a vytvoří relevantní a odborné znalosti. K podání žádosti se vyzývají konsorcia až tří univerzit a jedné další organizace. Dvacet tři vybraných projektů bude mít šest měsíců na vypracování původních plánů a zahájení implementace. V této fázi obdrží projekty až 400 000 EUR. Pokud budou úspěšní, mohou přejít do další fáze a zajistit dalších 800 000 EUR. Konsorcia musí ve svých žádostech prokázat, že mohou smysluplně přispět k práci nejméně dvou znalostních a inovačních komunit EIT a zavázat se k předem stanoveným cílům, například podpořit minimálně dva nové podniky nebo rozvíjet společnosti, školit minimálně 130 studentů v oblasti inovací a podnikání, nebo školit minimálně 12 akademických pracovníků.

Zdroj: ZDE.