Rovnost pohlaví v Horizon Europe

Evropská unie zvažuje zavedení přísnějších pravidel na podporu rovnosti žen a mužů v programu Horizon Europe

Při hodnocení návrhů by nejdůležitějším kritériem hodnocení byla stále excelence a dopad. V případě rovnosti hlasů by ale klíčovým faktorem úspěchu mohla být právě rovnováha pohlaví. Evropská komise zvažuje přidání přísnějších pravidel týkajících se rovnosti žen a mužů do grantových smluv. Stalo by se tak poprvé, kdy by rovnováha pohlaví ve výzkumných skupinách byla možným rozhodujícím faktorem při posuzování konkurenčních projektů. Komise by podle plánu, který je ještě revidován, také požadovala, aby všechny organizace veřejného sektoru zveřejnily formální plány rovnosti žen a mužů spolu s důkazy o jejich plnění. Tyto ideje zapadají do širšího rámce prosazování rovnosti mužů a žen ve všech programech EU. Objevuj se ale kritika, že prosazování rovnosti by uškodilo některým institucím a členským státům získat granty z Horizon Europe. Tato ustanovení by mohla být zavedena již od března nebo dubna tohoto roku. Souvisí s legislativou programu, která by měla být v následujících týdnech definitivně schválena Evropským parlamentem. Podle návrhu vzorové grantové dohody se od příjemců finanční podpory očekává, že budou v průběhu projektu podporovat rovné příležitosti mezi muži a ženami v souladu se svými publikovanými plány rovnosti žen a mužů. Pokud bude jejich návrh vybrán, musí jejich organizace mít před podepsáním grantové dohody zaveden plán rovnosti žen a mužů.

Zdroj: ZDE.