Workshop: Obnovitelné zdroje v průmyslu

UCEEB pořádá online seminář k obnovitelným zdrojům v průmyslu

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) společně se Středočeským inovačním centrem pořádá dne 20. ledna 2021 od 13:00–15:30 online seminář Obnovitelné zdroje energie. Akce se bude konat prostřednictvím platformy MS Teams a je určena pro firmy se zájmem o snížení energetických náročností budov či možností implementace obnovitelných zdrojů energie do výroby a provozu. Nebudou chybět ani konkrétní zkušenosti firem, které již podobné projekty realizovaly. Prostor bude věnován také následní diskusi.  Představeny budou obecné technické a technologické možnosti spolu s informacemi o možnostech financování. Akce je zdarma, je ovšem nutná registrace.

Zdroj a možnost registrace: ZDE.