České zařízení k dočištění odpadních vod

Čeští výzkumníci pracují na dokončení testování zařízení, jež umožní odpadní vodě dosáhnout kvality, při které může být dále používána

Cílem projektu, za nímž stojí VŠCHT, Fakulta technologie ochrany prostředí a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. za podpory TA ČR, je zmírnit negativní dopady sucha a nedostatku vody.  Recyklace odpadní vody je jedním z nejšetrnějších způsobů, jak bojovat proti zbytečnému užívání pitné a povrchové vody. Odpadní voda pocházející z domácností, průmyslu či dešťových srážek je zpracovávána v čistírnách odpadních vod. Tak sice splňuje požadavky EU, ale není natolik kvalitní, aby bylo možné její opětovné využití. Na základě laboratorních zkoušek přišli výzkumníci z VŠCHT s kombinací procesů využívajících pískové a membránové filtrace, filtrace přes granulované aktivní uhlí a hygienického zabezpečení s pomocí UV, které vodu vyčistí do té míry, že splňuje požadavky klasifikační třídy A a je tedy možné její opětovné použití například pro zavlažování městské zeleně, sportovišť a čištění ulic. Přínosná bude nová technologie také pro podniky vodovodů a kanalizací a soukromé subjekty využívající pitnou vodu pro nepitné účely.  Mezi neopomenutelné cíle projektu musíme zařadit i snahu o nalezení ideálního poměru mezi cenou recyklované vody a její kvalitou. Následovat budou také osvětové aktivity a doplnění legislativních limitů.

Zdroj: ZDE.