Partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámcovém programu Horizon Europe

Evropská komise aktualizuje plány partnerství veřejného a soukromého výzkumu v rámcovém programu Horizon Europe, zahrnující i plány nových projektů navržených členskými státy.

V současné době se jedná o 26 plánů, které by dohromady mohly vytvořit přibližně 50 konsorcií a jsou zaměřené na oblasti vodní dopravy, inteligentních měst a antimikrobiální rezistence. Podrobně popisují pokrok v definování rozsahu a cílů partnerství, která byla poprvé navržena v roce 2018. V té době ale byly kritizovány ostatními členskými státy ohledně nepřehlednosti a nedostatku podpory sektoru kultury a tvůrčího průmyslu. Cílem je, by většina partnerství byla připravena začít do příštího ledna, jako součást programu výzkumu a vývoje Horizon Europe. Společně využijí během příštích sedmi let zhruba 20 miliard Eur.
Zdroj: ZDE