17 univerzit obdrží z rámcového programu Horizon 2020 34 milionů Eur

 Evropská komise oznámila financování 17 univerzit, které budou součástí prvních aliancí Evropských univerzit.

Každá univerzita bude podpořena dvěma miliony Eur. Cílem financování je především podpora výzkumu a inovací v souladu s jejich sdílenou, integrovanou dlouhodobou společnou strategií a v součinnosti s jejich vzdělávacím rozměrem. Těchto sedmnáct univerzit se zaměří na priority v oblasti transformace, jako je například sdílení výzkumných a inovačních infrastruktur a zdrojů, posílení atraktivity kariér výzkumných pracovníků, posílení digitálních infrastruktur a podpora principů otevřené vědy. V neposlední řadě se budou věnovat také usnadnění spolupráce s dalšími aktéry a podpoře zapojení společnosti.

Zdroj: ZDE