Grant pro české vědce v oblasti zdravotní politiky

Farmaceutická společnost MSD vypsala grant ve výši 50 000 dolarů.

Účelem grantu je zlepšení onkologické péče a přístupu k inovativní léčbě v České republice.Výzkum by měl analyzovat národní právní formy a zvyklosti, které se týkají veřejného zdraví a efektivity využívání finančních prostředků určených na léčbu rakoviny. Měl by vyhodnotit inovace v onkologické léčbě a využití jejich potenciálu, společenský přínos léčby rakoviny a také dopad koronavirové krize na onkologické pacienty. Výstupem bude plán na celkové zlepšení situace v této oblasti v České republice. O grant mohou žádat do 14. srpna 2020 jakékoliv neziskové organizace splňující odborné a etické požadavky.

Zdroj: ZDE