Velká Británie jako zásadní hráč v oblasti Excelentní vědy

Nová studie prokázala, že odchod Velké Británie z Evropské unie naruší základní vědecké sítě v Evropě.

Španělští výzkumníci z univerzity Zaragoza zkoumali síť 19 200 výzkumných skupin za účelem vyhodnocení, jak nepřítomnost britských výzkumných organizací ovlivní tři základní pilíře Horizonu 2020 – Excelentní vědu, Vedoucí postavení v průmyslu a Společenské výzvy. Hlavním zjištěnímje, že zejména pilíř Excelentní věda, který zahrnuje i granty vydané Evropskou radou pro výzkum, utrpí ve chvíli odchodu Spojeného království největší negativní dopad, což odráží obrovskou roli Velké Británie v této oblasti. Bylo zjištěno, že vědci se sídlem ve Velké Británii jsou obzvláště dobří v usnadňování komunikace mezi organizacemi pro základní výzkum. Ve chvíli odchodu Velké Británie z EU ztratí ostatní země v této oblasti tak kvalitní propojení informací a celkově se sníží kvalita a úroveň spolupráce.
Zdroj: ZDE