Hodnocení genderové dimenze v obsahu výzkumu a inovací

TAČR zavedla ve 4. veřejné soutěži Programu ZÉTA hodnocení genderové dimenze v obsahu výzkumu a inovací.

Hodnocení má za úkol posoudit, zda je ve výzkumné oblasti relevantní zohlednit možné biologické odlišnosti nebo odlišnosti, týkající se zkušeností a potřeb žen a mužů. Důvodem zavedení kritéria je zajištění, že výsledky výzkumu budou pro všechny skupiny společnosti co nejvíce funkční a bezpečné. Tím se TA ČR stala prvním poskytovatelem podpory výzkumu, vývoje a inovací z nových zemí EU, který toto kritérium ve své praxi zohledňuje a využívá.
Zdroj: ZDE