Nové partnerství UHK

Univerzita Hradec Králové navázala spolupráci s norskou univerzitou Oslo Metropolitan university .

Univerzita Hradec Králové navázala spolupráci v oblasti transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví a podpory vzniku spin-off firem s Oslo Metropolitan University. Na tento projekt, který bude zahájen v srpnu 2020, může UHK čerpat z Fondů EHP a Norska až 132 tis. Eur. Projekt celkově podpoří rozvoj podnikavosti a vzniku spin-off firem, čímž posílí stabilnější ekonomické zázemí, které pak bude schopné lépe reagovat na potřeby v nezaměstnanosti jak v lokálním, tak i v globálním měřítku. Dále díky projektu vznikne v České republice letní škola se zaměřením na transfer technologií a duševního vlastnictví.
Zdroj: ZDE