Ursula von der Leyen na plenárním zasedání EP

Ve středu 13. května, měla předsedkyně Evropské komise projev v na plenárním zasedání Evropského parlamentu k novému finančnímu rámci.

V projevu představila plán, týkající se zotavení Evropské unie z koronavirové krize. Jedním z hlavních bodů je podle von der Leyen posílit programy, které se ukázaly jako cenné a zásadní v průběhu současné krize. Příkladem prograu z této skupiny je například rámcový program pro období 2021-2027 Horizon Europe. Zotavení bude financováno prostřednictvím tří pilířů. První bude zaměřen na podporu zotavení členských států. Hlavní část financí bude využita na nástroj pro zotavení a odolnost, který podpoří financování hlavních veřejných investic a reforem v souladu s evropskými prioritami. Druhý pilíř je zaměřen na nastartování ekonomiky a pomoc soukromému sektoru v oblasti investic. Třetí pilíř je zaměřen na poučení se ze současné krize. Účelem plánu je nejen posílit stávající rámcové programy, jako jsou RescEU nebo Horizon Europe, ale i vytvořit další programy, specializované v oblasti zdravotnictví.

Zdroj a projev: ZDE