EK založila investiční subjekt za účelem získání rizikového kapitálu pro high-tech startupy

 VentureEU má pomoci získat investice pro firmy v počáteční fázi

Cílem nového investičního subjektu VentureEU s počátečním fondem 410 mil. eur bude přilákat penzijní fondy a státní investiční fondy, které by podpořily firmy v počáteční fázi, jež by měly “unicorn status”, tedy jejich hodnota by přesahovala jednu miliardu eur.

Venture EU založila Evropská komise, která také jmenovala šest manažerů, za účelem získání kapitálu pro technologické firmy s cílem, aby zůstaly v Evropě namísto toho, že se získají “unicorn status” (tj. coby soukromé startupy přesáhnou hodnotu 1 mld. eur) v USA či jinde.

Společnosti Aberdeen Standard Investments, Axon Partners Group, Isomer Capital, LGT, Lombard Odier Asset Management a Schroder Adveq zaregistrují nové fondy v Lucembursku. Půjde o největší centra (hubs) pro investiční fondy na světě hned po USA. Registrace v uvedené zemi umožní evropským úředníkům přizpůsobit program odchodu Británie z EU, neboť firma Isomer Capital, nyní sídlící v Londýně, by si jinak nemohla být jista získáním přístupu k evropským financím.

S vkladem počátečního kapitálu ve výši 410 milionů eur ze společného rozpočtu EU budou mít nové fondy snažší cestu k navýšení na 2,1 mld. eur veřejných a soukromých investic. Podle EU je šance dosáhnout až 6,5 mld. eur. Příspěvek EU bude pocházet částečně z Horizonu, dále z Evropského fondu strategických investic, COSME a Evropského investičního fondu (EIF). Šest uvedených investorů vloží peníze do vybraných fondů rizikového kapitálu, které investovaly v nejméně čtyřech evropských státech a vytvořily tzv. Fond fondů (uzavřený nebo častěji otevřený fond, který investuje do podílových listů ostatních fondů). Tyto investiční fondy budou naopak vkládat prostředky do startupů i větších firem, jichž má být dle plánů EK kolem patnácti set, do sektorů jako informační a komunikační technologie, přírodní vědy a energetika.

Celkovým koordinátorem bude největší evropský hráč na poli rizikového kapitálu, EIF, který investuje peníze členských států. Cílem je zdvojnásobit prostředky rizikového kapitálu v Evropě a učinit je atraktivnější pro penzijní a státní investiční fondy a akademické nadace, které často považují rizikový kapitál za příliš riskantní, a soukromé firmy, usilující o miliardový „unicorn status“, za něco, co vyžaduje dlouhodobé závazky.

S návrhem tohoto programu přišel nejprve komisař pro výzkum a inovace Carlos Moedas v roce 2015. Nyní, po úspěchu Junckerova plánu, EU doufá v opakování na zatím slabém trhu s rizikovým kapitálem, na němž dochází ke ztrátě potenciálních „unicorn“ firem, jak uvedla komisařka pro vnitřní trh a průmysl Elżbieta Bieńkowska. V EU funguje dvacet soukromých firem s hodnotou nad 1 mld. eur, zatímco ve Spojených státech je jich 106 a v Číně padesát. V roce 2016 dosáhly investice rizikového kapitálu 6,5 mld. eur oproti v přepočtu 39,4 mld. v USA. Takovýto fond v EU dosahuje v průměru 56 mil. eur, zatímco v USA je to třikrát víc. Fondy musí být schopné narůst nejméně na 150 mil. eur, mají-li přilákat velké soukromé investory, jak uvedla asociace evropských investorů InvestEU.

Podle EU nefunguje postup, kdy se očekává, že se rizikový kapitál zvýší sám díky soukromým společnostem. Takto se prostředky nemobilizují. Od roku 2008 soukromí investoři své investice rizikového kapitálu prudce snížili v relativních i absolutních číslech. Vlády naopak ve stejném období tyto investice vice než zdvojnásobily. Je pozitivně vnímáno, učiní-li stát první krok, který pak jsou pak soukromé firmy spíše ochotny následovat.

Evropské fondy rizikového kapitálu jsou dle analýzy EK silně koncentrované. Kolem 90% rizikového kapitálu pochází z osmi států – Velké Británie, Německa, Francie, Švédska, Nizozemí, Finska, Belgie a Španělska. Samotná Británie se na evropském rizikovém kapitálu podílí z jedné třetiny. EK nemůže říci, do jaké míry bude z nového programu těžit zbylých dvacet států. Investiční cíle by podle ní měly být stanoveny v každé zemi zvlášť. Je jisté, že dopady program mít bude, nelze však určit, jak velké.