Critical Raw Materials Act (CRMA)

Dohoda mezi Evropským parlamentem a Radou EU ohledně zákona o kritických surovinách (CRMA)

Zákon o kritických surovinách (CRMA) zajistí EU přístup k bezpečným a udržitelným dodávkám kritických surovin, což Evropě umožní splnit její cíle v oblasti klimatu a digitalizace do roku 2030.Tento zákon má stanovit opatření k zajištění bezpečných, diverzifikovaných, cenově dostupných a udržitelných dodávek kritických surovin v rámci EU. Cílem je posílit konkurenceschopnost Evropy, zejména v digitálním, obranném a leteckém průmyslu. Nová pravidla podporují zvyšování domácích kapacit pro kritické suroviny a doplňují mezinárodní partnerství pro diverzifikaci dodávek.

Komise spolu s členskými státy určí strategické projekty v hodnotovém řetězci, aby podporovaly domácí kapacity. Dohoda zahrnuje i sledování dodavatelských řetězců kritických surovin a povinnost velkých společností hodnotit rizika těchto řetězců. Zákon také zavádí vysoké standardy v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy veřejných věcí pro budování bezpečných a udržitelných hodnotových řetězců kritických surovin.

Zdroj ZDE.