Obavy ohledně spolupráce EU a Číny

EU údajně financuje výzkum s čínskými univerzitami napojenými na armádu

Podle investigace webu Science Bussiness Evropská komise údajně financuje pět výzkumných projektů, které se týkají čínských univerzit spojených s vojenským průmyslem, navzdory snahám zabránit úniku technologií z EU do čínské armády. Tyto projekty zahrnují oblasti jako přenos tepla, zabezpečení dat a síťování dronů a mají jak civilní, tak vojenské využití.

Účast Číny zahrnuje čtyři z jejích takzvaných Sedmi synů národní obrany, což jsou špičkové univerzity kontrolované ministerstvem průmyslu a produkující většinu absolventů technických oborů, kteří pracují pro tamní státní obranný průmysl. Podle standardních pravidel EU dostávají Číňané na svou práci v projektech vlastní finanční prostředky, ale jako oficiální „účastníci“ se mohou podílet na evropském výzkumu, setkáních a výměnách zaměstnanců v rámci programu Marie Skłowdowska Curie actions (MSCA).

Někteří odborníci varují před značným rizikem spojeným s touto spoluprácí a nabádají k opatrnosti. I když se výzkumná politika EU vůči Číně stala opatrnější, tyto projekty byly schváleny na základě předchozích grantových politik. Pomalý proces byrokracie a administrativní zpoždění mezi rozhodnutími o politikách EU a realizací grantů přispívají k pokračování této spolupráce.

Zdroj: ZDE.