Štěpánka Smolíková

konzultantka mezinárodních projektů

Štěpánka Smolíková je v současnosti studentkou magisterského studia Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V rámci společnosti se zabývá přípravou projektových žádostí a administrací projektů financovaných z finančních mechanismů EU, jakož i projektů financovaných z různých operačních programů Strukturálních fondů. V rámci projektů se podílí na přípravě dokumentace týkajících se práv duševního vlastnictví. Před působením ve společnosti pracovala v mezinárodních advokátních kanceláříchjako asistentka advokátů, kde se samostatně zabývala agendou veřejných zakázek a rešeršemi zejména v oblastech IP/IT.