Radek Novotný, Ph.D.

specialista pro IT a digitální komunikaci

Radek Novotný vystudoval Drevárskou fakultu VŠLD vo Zvolene a následně vystudoval doktorské studium na TU vo Zvolene. Má zkušenosti s tvorbou a realizací projektů veřejné správy a samosprávy, občanské společnosti zejména v oblasti rozvoje venkovské a zážitkové turistiky, vzdělávání (kulturní a historické dědictví, MAP-II) a místního rozvoje (projekty MAS). Působil ve více než 30ti různých mezinárodních projektech v oblasti podpory inovací ze strany veřejného sektoru (regionálních inovačních agentur). V letech 2007 – 2016 byl za Radu vlády pro NNO členem Monitorovacího výboru OP VaVpI, zároveň byl i hodnotitelem projektů PO3, výzvy 1.3 OP VaVpI. Problematice dotací a grantů se věnuje od roku 1996. V současnosti se zaměřuje na možnosti zavádění 3D tisku do výuky na základních a středních školách.