Nová vodítka průmyslového VaV partnerství?

IPCEI projekty jsou novým typem průmyslového partnerství.

Eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Vestagerová popsala několik podmínek, které projekty musí splňovat, mají-li být zařaditelné pod rámcový program „Důležité projekty Evropského společného zájmu“ (IPCEI).

Program IPCEI je založený na partnerství veřejného a soukromého sektoru ve vědě a výzkumu. Pravidla byla schválena již v roce 2014, ale první IPCEI projekt byl schválený až v prosinci roku 2018. Projekty financované v IPCEI programu se liší od veřejného a soukromého partnerství v rámci programu Horizon 2020, neboť financování z veřejného sektoru nepochází z Evropské unie, ale od skupiny členských států (se souhlasem Komise).

IPCEI projekty neohrožují hospodářskou soutěž, neboť se dotýkají otázek, které nelze v rámci hospodářského trhu vyřešit samostatně, ale pouze ve spolupráci více subjektů.

Zdroj: ZDE.