Impact faktor: Měřítko finanční odměny

Do Evropy proniká trend odměňování výzkumníků na základě jejich impact faktoru.

 

Ačkoli je takové odměňování běžnými praktikami spíše v Číně nebo v Indii, začíná tento trend pronikat i do Evropy. Zlepšení výchozí pozice pro obdržení grantu není takovým zlem, jako finanční hodnocení vědců, kteří publikují nebo naopak nepublikují článek v časopise s vysokým impact faktorem. Zdroje uvádí, že je tomu tak jak na českých výzkumných pracovištích, tak na německých univerzitách.

Jonathan Adams, ředitel společnosti zabývající se poskytováním služeb indexace citací, se domnívá, že takovéto hodnocení vědců je krajně nevhodné. Má za to, že impact faktor sám osobě není žádným indikátorem výkonnosti výzkumu. S tím souhlasí i signatáři Prohlášení o Hodnocení Výzkumu (Declaration on Research Assessment – Dora) a jsou proti používání impact faktoru tak, aby měl dopad na hodnocení jednotlivých článků, nebo hůř, vědců.

Zdroj: ZDE.