Výzva č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

Výzva k podání žádosti o podporu rozvoje kapacit, znalostí a dovedností pracovníků výzkumných organizací.

 

Dne 25. února 2019 byla v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášena jednokolová výzva č. 02-18-054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj, jejímž cílem je vytvoření mezinárodně konkurenceschopných podmínek prostředí pro provádění excelentního výzkumu a vývoje prostřednictvím změn v nastavení strategického řízení výzkumných organizací.

Oprávněným žadatelem jsou vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní korporace, příspěvkové organizace územních samostatných celků nebo státu a organizační složky státu.

Celková finanční alokace na výzvu činí 1 100 mil. Kč. Minimální výše výdajů na projekt činí 5 mil. Kč, maximální výše výdajů na projekt činí 70 mil. Kč.

Žádosti o podporu lze podávat do 10. června 2019.

Aktuální znění výzvy naleznete ZDE.