Výzva ECSEL Joint Undertaking

Nová výzva programu Horizont 2020.

V rámci pilíře Vedoucí postavení průmyslu byla dne 6. února 2019 vyhlášena dvoukolová výzva ECSEL-2019-2-RIA-two-stage se třemi tématy – Architectures, Components, and Systems for Validation/Simulation of Connected Automated Vehicles, Edge Computing a ECSEL-2019-2-RIA)

Cílem výzvy je podpora nových znalostí a prozkoumání proveditelnosti nových nebo vylepšených technologií, produktů, procesů, služeb, metod nástrojů či řešení.

Celkový rozpočet výzvy dosahuje 80,8 mil. EUR.

Žádosti o podporu lze podávat do 7. května 2019.

Aktuální znění výzvy naleznete na Funding & Tenders portále; call ID: H2020-ECSEL-2019-2-RIA-two-stage