6. národní výzva podprogramu INTER-EUREKA (LTE219)

Výzva k podání žádostí o poskytnutí účelové podpory z programu INTER-EXCELLENCE (LT).

 

MŠMT vyhlásilo dne 1. února 2019 6. národní výzvu podprogramu INTER-EUREKA LTE 2019 pro podávání projektů v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Povinnou podmínkou k udělení podpory je participace nejméně jednoho účastníka z ČR a jednoho zahraničního účastníka.

Oprávněným žadatelem je malý, střední nebo velký podnik podle definice v příloze č. 3 programu INTER-EXCELENCE. Výzkumné organizace mohou být dalším účastníkem.

Maximální výše podpory pro jeden projekt činí 4 mil. Kč ročně u těch projektů, kde je více než jeden český účastník. U projektů s jedním českým účastníkem může výše podpory dosáhnout max. částky 3 mil. Kč ročně.

Žádost o dotaci lze podat do 28. března 2019.

Aktuální znění výzvy naleznete ZDE.