Zpráva společného výzkumného střediska Evropské komise (JRC)

Technická zpráva Stairway to Excellence o mobilizaci ESIF a programu Horizont 2020 v méně rozvinutých regionech.

Společné výzkumné středisko Evropské komise ve své technické zprávě vycházející z dat Eurostatu a Evropské komise ohledně dotací ESIF a H2020 uvádí, že využití obou fondů je napříč Evropou rozložené nerovnoměrně. Nové členské státy využívají především dotací z fondu ESIF a až na několik výjimek je lze charakterizovat nižší intenzitou výzkumu a vývoje, realizovanou především veřejnými výzkumnými institucemi, zatímco pro účast v programu H2020 se předpokládá vyšší intenzita výzkumu a vývoje.

Ze zprávy rovněž vyplývá, že mezinárodní spolupráce a inovace podniků jsou důležité pro podporu politiky zaměřené na rozvoj.

Zdroj: Zpráva JRC