Budoucnost práce, Budoucnost společnosti

Evropská skupina pro etiku ve vědě a nových technologiích vydala dne 19. prosince 2018 nové stanovisko.

 

Stanovisko „Budoucnost práce, Budoucnost společnosti“ se zabývá zejména dopadem využití pokročilých technologií (včetně robotiky, umělé inteligence a automatizace úkolů) na pracovní místa. Stanovisko popisuje nové trendy v obsazování pracovních míst a analyzuje jejich dopad na jednotlivce i celou společnost.

Stanovisko Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích klade důraz především na to, že nejvhodnějším řešením dopadu automatizace a robotizace na trh práce není zvyšování kvalifikace jednotlivců, ale změna způsobu získávání a druhu kvalifikace v celé společnosti. Evropská skupina má za to, že jen změnami v celé společnosti lze zajistit udržení Evropských hodnot důstojnosti, rovnosti, solidaritě, dialogu a sociální spravedlnosti.

Zdroj: Stanovisko EGE