Výzva k podání žádosti o dotaci pro program Vzdělávání

„Zajištění implementace Finančního mechanismu EHP 2014-2021 pro program Vzdělávání“

 

Výzva k předložení žádostí o poskytnutí dotace za účelem „Zajištění implementace Finančního mechanismu EHP 2014-2021 pro program Vzdělávání“.

MŠMT vyhlásilo dne 13. prosince 2018 výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace na proces implementace Programu vzdělávání, do kterého příjemce dotace vstoupí v roli zprostředkovatele programu.

O dotaci mohou žádat příspěvkové organizace MŠMT.

Maximální výše dotace je pro jednoho zprostředkovatele programu 166.976.472,- Kč.

Žádost o dotaci lze podat do 31. ledna 2019.

Více informací naleznete ZDE.