Nová britská satelitní navigace na obzoru?

Británie v souvislosti s Brexitem uvažuje o nové, své vlastní satelitní navigaci.

 

Vzhledem k tomu, že EU oznámila Británii, že po svém odchodu z EU nebude již moci plně využívat evropskou satelitní navigaci Galileo, vydala britská vláda oznámení, že si vytvoří vlastní satelitní navigační systém. Nejedná se zde jen o otázku národní hrdosti, ale také o snahu zamezit odlivu mozků z Velké Británie na kontinent.

Přestože evropská navigace Galileo zaměstnává mnoho expertů z Velké Británie, existují zde obavy, že Británie nebude schopná vytvořit vlastní navigační systém. Vybudování funkční satelitní navigace, a její udržení ve funkčnosti je dlouhodobý a nákladný závazek. Přestože Británie počítá s rozpočtem 3-5 miliard liber, je na základě zkušeností s navigací Galileo očekávatelné, že může dojít až k trojnásobnému zvýšení rozpočtu. Británie by zřejmě musela vyslat 30 satelitů, aby její navigace odpovídala standardům navigací Galileo a GPS.

Ačkoli britská vláda vydala oznámení o vytvoření vlastní satelitní navigace, jsou mnozí k tomuto budování skeptičtí a raději by dále diskutovali s EU o využívání navigace Galileo. V opačném případě čeká Británii jednání s Mezinárodní Telekomunikační Unií o možnosti využití příslušné části elektromagnetického spektra, o kterou má zároveň zájem americká GPS.

Zdroj :Science Business