Zveřejňování dat z výzkumných projektů financovaných z veřejných zdrojů

Novelizace směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru.

 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) pozměňovací přijal návrh na úpravu směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru, na základě nějž by měly být zveřejňována data z výzkumných projektů financovaných vládami členských států nebo samotnou EU. Povinnost zveřejňování by se měla dotýkat grantů poskytovaných v programu Horizon Europe.

Na rozdíl od původního návrhu Evropské komise z 25. dubna 2018, který vyžadoval zveřejňování všech dat z výzkumných projektů financovaných z veřejných prostředků bez rozdílu, pozměňovací návrh ITRE již přihlíží k ochraně autorských práv, ochraně osobních údajů, důvěrnosti, bezpečnosti a legitimním obchodním zájmům.

Kromě zveřejňování dat výzkumníky bude uložena vládě povinnost zveřejnit „sady dat s vysokou hodnotou“, jestliže se bude jednat o jednu z následujících šesti kategorií: geoprostorová data, data o pozorování Země a životní prostředí, meteorologická data, statistiky (ekonomické nebo demografické), obchodní rejstříky a data o dopravní síti.

Zdroj: Science Business