Cech výzkumných univerzit chce více pozornosti sociálním a humanitním vědám

Horizon Europe by měl přispět k řešení společenských problémů 

Výzkum a inovace musí EU pomoci v uskutečnění její hlavní vize, jíž je společenství členských států, v němž převládá pluralismus, nediskriminace, tolerance, spravedlnost, solidarita a rovnost mužů a žen (článek 2 Smlouvy o EU). Tyto hodnoty jsou však oslabovány rostoucí sociální nerovností, změnami na pracovním trhu, demografickými změnami a migrací a kulturním napětím mezi státy.

Podle Cechu evropských výzkumných univerzit by měl výzkum a inovace prostřednictvím příštího rámcového programu pomoci Evropské unii vytvořit pro Evropu transformativní vizi. Přeshraniční spolupráce umožňuje hledání nových způsobů léčby vzácných onemocnění, vývoj nových postupů usnadňujících každodenní život a růst založený na technologiích budoucnosti.

9. rámcový program, který nedávno dostal oficiální název Horizon Europe, musí vědcům pomoci využít plně jejich potenciál a přispět k politice sociální soudržnosti, vzdělávání, interkulturní komunikace, demokratické účasti a vývoje férové a udržitelné ekonomiky. Program také musí napomoci k lepšímu chápání účinků disruptivních inovací a k transformaci založené na odbornosti všech subjektů působících ve vědě, technologiích, strojírenství a medicíně a k celkovému posílení společnosti, kultury a hospodářství.

Z těchto důvodu cech v dubnu představil několik hlavních principů pro 9. rámcový program:

-       Mise zahájené v rámci Horizonu Europe musí být zaměřeny na řešení takových společenských a kulturních výzev, které občané pociťují jako nejnaléhavější.

-       Pilíř Globální výzvy se musí vztahovat k Cílům trvale udržitelného rozvoje OSN a podporovat příspěvek Evropy k vytvoření inkluzivní, udržitelné a odolné budoucnosti pro lidstvo a planetu. Cíle OSN jsou těsně propojeny a jejich dosažení vyžaduje přispění všech oborů.

-       Má-li Horizon Europe skutečně přispět k bezpečnosti evropských občanů, musí více investovat do vytváření znalostí a řešení pro inkluzivnější, spravedlivější a tolerantnější společnost.

-       Dopad výzkumu na kulturní a společenské problémy by neměl být měřen jen číselnými ukazateli. Je také třeba posuzovat kvalitu dopadů. Výzkum musí být hodnocen i z hlediska toho, že poskytuje lepší základ pro politiku a umožňuje nové druhy zapojení s občany a veřejnými i soukromými organizacemi.

-       9. rámcový program se musí chopit příležitosti propojit EU s občany, z nichž mnohým se unie jeví jako vzdálená.

-       V rámci 9. rámcového programu musí vzniknout komplexní a diferenciovaný cloud otevřené vědy (EOSC), který by byl vytvořen v těsném partnerství všech akademických oborů.

Má-li pomoci vyřešit základní společenské problémy jako jsou klimatické změny, rasismus nebo stárnutí populace, musí si 9. RP považovat nejen oborů s vysokým indexem citací, ale i těch, které se týkají lidské identity a chování – tedy oborů od preventivní medicíny až po behaviorální vědy, ekonomii životního prostředí a interkulturní komunikaci.

Dokument Cechu evropských výzkumných univerzit naleznete ZDE.