Projekty s Pečetí excelence budou moci dostávat peníze ze strukturálních fondů

EK diskutuje o jednodušších pravidlech státní pomoci pro výzkumné projekty

Nová pravidla by vědcům měla umožnit přístup ke strukturálním fondům tam, kde nejsou k dispozici prostředky z rámcového programu. Výzkumné projekty, které obdrží od unijních hodnotitelů tzv. Pečeť excelence, ale přesto nedosáhnou na grant z rámcového programu, budou v budoucnu moci získat prostředky ze strukturálních fondů. Pečeť excelence bude automaticky považována za nárok na státní pomoc i v případech, kdy je projekt financován z jiného veřejného zdroje. To zaznělo na konferenci věnované výzkumným infrastrukturám po roce 2020, která se uskutečnila v Sofii. Tato změna je výsledkem dohody mezi Generálním ředitelstvím EK pro výzkum a inovace a ředitelstvími pro hospodářskou soutěž a regionální politiku. Za plánem stojí komisař pro výzkum Carlos Moedas a komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestager.

Udělování Pečetě excelence zavedla EK pro návrhy projektů podané v rámci Horizonu 2020. Slouží k podpoře návrhů, jež byly vysoce hodnoceny, ale nebylo na ně dostatek financí. Myšlenkou bylo, že takováto značka kvality pomůže projektům sehnat prostředky snadněji například z iniciativ dostatečně financovaných ze strukturálních fondů. To si mohlo dovolit jen málo vědeckých pracovníků zčásti proto, že ne všechny členské státy nabízely přístup k jiným zdrojům financí, ale i proto, že jejich projekty nebyly slučitelné s pravidly státní pomoci aplikovanými na strukturální fondy. V současné době EU neuplatňuje stejná pravidla pomoci pro projekty financované z výzkumného a inovačního programu a pro ty čerpající prostředky z regionálních fondů. Pokud úřad rozhodne podpořit finančně projekt, který v rámci Horizonu 2020 obdržel Pečeť excelence, bude tak moci učinit i podle pravidel příštího rámcového programu, nikoli podle pravidel strukturálních fondů. Budou platit stejná pravidla, stejné uznatelné náklady, stejná pravidla státní pomoci. Protože Pečeť excelence je cílena zejména na projekty s jediným příjemcem, bylo by toto užitečné také v případě financování nového vybavení a běžných nákladů výzkumných infrastruktur. Evropská komise také umožní, aby každý výzkumný program spolufinancovaný Evropskou unií a členskými státy byl automaticky kompatibilní, pokud přijme, že hodnocení se provádí na úrovni EU procesem vzájemného hodnocení (peer review) a nemůže být upravováno národními úřady.

Iniciativa Pečeť excelence (Seal of Excellence – SoE) byla zahájena v roce 2015 s cílem podpořit návrhy projektů, jež nelze financovat z programu Horizon 2020 v důsledku nedostatku financí v rámci konkrétní výzvy. Podmínkou pro udělení pečeti je, aby návrh projektu dosahoval stanovené bodové hranice. Pečeť excelence získají návrhy s nejméně 13 z 15 bodů ve fázi 1 nebo 12 a více bodů z 15 ve fázi 2 (platí i zpětně od roku 2014). Takto ohodnocení žadatelé obdrží certifikát a průvodní list, který objasňuje další kroky při zajišťování dalšího financování.