Vyhlášení ceny Horizon za včasné varování o epidemiích

Oceněn bude systém včasného varování před epidemiemi nemocí přenášených vektory

Koncem dubna vyhlásila Evropská komise cenu Horizon spojenou s odměnou pět milionů eur za nejlepší řešení týkající se nastavení systému včasného varování před epidemiemi. Jedná se o jednu ze šesti cen Horizon vyhlašovaných Evropskou radou pro inovace (EIC) během jejího pilotního provozu v rámci programu Horizon 2020. Cena bude udělena za vývoj měřitelného, spolehlivého a cenově výhodného prototypu systému včasného varování s použitím údajů z pozorování Země a dalších geolokačních dat pro předpovídání a monitorování propuknutí nemocí přenášených vektory - malárie, zika, horečka dengue nebo žlutá zimnice, které po celém světě způsobí podle Světové zdravotnické organizace kolem jednoho milionu úmrtí ročně. Vektory se v tomto smyslu rozumí živé organismy schopné přenášet infekční nemoci ze zvířat na lidi a naopak. Takovéto nemoci představují globální hrozbu pro veřejné zdraví a mají samozřejmě i ekonomické a společenské dopady. Jejich šíření napomáhají klimatické a ekologické jevy jako déšť, teplota a vlhkost, ovlivňující například počet a přežití moskytů a dalších druhů.

Vítězné řešení musí poskytovat možnost včasného varování, jež by doplnila dosud existující snahy o eliminaci nemocí a o zmírnění dopadu infekcí na lokální, regionální a celosvětové úrovni. Systém by měl využívat údaje z programu pozorování Země Copernicus a GEOSS (Global Earth Observations System of Systems) a také epidemiologické a další, například socioekonomické údaje. K predikci šíření nemocí a dlouhodobějších tendencí jsou pak potřebné i informace o klimatu.

Agenda trvale udržitelného rozvoje v souvislosti s cílem č. 3 usiluje o zajištění zdraví a dobré kvality života všech lidí v jakémkoli věku. Cílem je do roku 2030 zkoncovat s epidemiemi malárie a mimo jiné i zanedbávaných tropických nemocí. Pro zavedení systému včasného varování, snížení rizika a management národních i globálních rizik je zapotřebí kapacita všech zemí, zejména rozvojových.

Doména Earth Observation se proměňuje s rostoucím objemem dat z vesmíru, vzduchu, stálých a veřejných observatoří. Efektivní správa velkých objemů dat v této doméně musí být podstatným prvkem zdokonalení systému včasného varování. Zatím není plně využit potenciál kombinace všech dostupných údajů a proto je zapotřebí inovativní řešení, jež by umožnilo jejich širší využití. Takové řešení by pomohlo nejen zvýšit připravenost a zlepšit reakci na propuknutí infekčních nemocí, ale podpořilo by i vznik trhu digitálních řešení v doméně ekologických a klimatických zdravotních rizik.

Očekávaný výsledek

Cílem je přinést spolehlivý, ekonomicky výhodný a měřitelný systém včasného varování, schopný předpovídat a monitorovat nemoci přenášené vektory. Systém by měl zahrnovat inovativní technologická řešení integrující velké objemy dat z různých zdrojů do Domény Earth Observation. Měl by zahrnovat údaje o klimatu, vektorové modelování, meteorologické a další nezbytné informace související s uvedenými infekčními nemocemi. Tyto údaje by měly být interoperabilní s údaji o veřejném zdraví a dalšími socioekonomickými údaji.

Prototoyp systému by měl být předveden na místní úrovni s tím, že by přitom zohlednil všechny odpovídající společenské faktory v dané zeměpisné oblasti. Měl by být kompatibilní pro použití s údaji z již fungujících víceoborových sítí z oblasti zdravotnictví a humanitární pomoci a schopný předvést provozní možnosti a přidanou hodnotu celého řešení.

Stanovená kritéria soutěže

Soutěž je otevřena všem fyzickým i právnickým osobám včetně mezinárodních organizací nebo skupin. Vítězem bude vyhlášen ten, jehož řešení splní tato kumulativní kritéria: operační schopnost a integrace údajů, demonstrovaná implementace v zasažené komunitě, měřitelnost a udržitelnost koncepce včasného varování, zaměření na evropské technologické demonstrace. Přihlašovat se lze do 1. září 2020. Ceny za vítězné návrhy budou uděleny v prvním čtvrtletí roku 2021.

Další vyhlášené soutěže Horizon se týkají dostupné technologicky vyspělé humanitární pomoci, umělé fotosyntézy (palivo ze Slunce), inovativních baterií do elektrovozidel, nízkonákladového vyslání malých satelitů na nízkou oběžnou dráhu a využití distribuované účetní technologie podobné blockchainu k řešení společenských problémů.

Více informací k soutěži naleznete ZDE.