EU chce financovat politický výzkum vzhledem k populismu a ohrožení demokracie

9. rámcový program získává obrysy. Padl návrh na výzkum politiky

 V Bruselu se dostal na veřejnost únorový plán týkající se 9. rámcového programu, v němž autoři navrhují více se zaměřit na výzkum a pochopení kořenů populismu a způsobů, jak jej zmírnit. V Evropě sílí podpora populistických stran a podle Evropské komise by měl 9. RP podporovat také výzkumné projekty zaměřené na posilování demokracie a řešení vlny populismu. Poukazuje na podkopávání vlády práva a oslabování demokracie například v Polsku a Maďarsku.

Autoři návrhu plánu příštího rámcového programu vyjadřují znepokojení nad ohrožením základních prvků demokratického vládnutí. Slábne důvěra v demokratické instituce, naopak sílí deziluze z politiky, jíž stále vice využívají populistické strany. Proto autoři návrhu vybízejí k větší orientaci 9. RP na nejpalčivější politické problémy Evropy. Neupřesňují nijak částku, jaká by na politický výzkum měla být vynaložena, ale konstatují, že takové prostředky by po roce 2020 přímo a významnou měrou přispěly k pozitivním narativním konstruktům demokracie. Záměrem je umožnit objektivní zkoumání správy a vládnutí od místní po globální úroveň. Dokument navrhuje financovat například výzkum toho, zda umělá inteligence podkopává demokracii. Na její ohrožení v případě nedostatečné kontroly nedávno upozornil francouzský prezident Macron. Rizika spojená s informačními technologiemi zmiňuje také jiná letošní odborná zpráva pro EK, upozorňující na nutnost lépe zabezpečit technologie související s e-governmentem, volbami přes internet, elektronickými zdravotnickými platformami a podobně.

Úředníci EK odmítli návrh komentovat. Návrh na financování výzkumu populistických hnutí by však mohl být zařazen do širšího kontextu nedávných opatření Bruselu na obranu demokracie a zamezení vzestupu euroskeptických populistických stran, falešných zpráv a ruským zásahům do voleb v různých zemích.

V posledním roce v Bruselu probíhaly diskuse na téma omezení prostředků pro Polsko, Maďarsko a další státy, které údajně přehlížejí pravidla EU. Oba zmíněné východoevropské státy v současné době z mnoha důvodů čelí právním krokům ze strany EU. Některé členské státy, zejména Německo, navrhují, aby se podpora z kohezních fondů EU odvozovala od toho, nakolik ten který stát dodržuje demokratické zásady a lidská práva.

9. rámcový program získává obrysy

Byly také zveřejněny podrobnější informace o struktuře budoucího rámcového programu. Návrh počítá se čtyřmi sekcemi – první pro základní vědu, pro otevřené inovace, globální změny a rozšiřování účasti. Právě větší důraz na rozšiřování účasti a šíření excelence následuje po výzvě východoevropských členských států, aby bylo v EU vynakládáno více prostředků na rozvoj vědy a technologií.

Vedle projektů zaměřených na demokracii je v dokumentu uveden také přehled priorit financování – jedná se o investice do nízkouhlíkové oceli, vysoce výkonné programování a výzkum klimatických změn. Je zde také zmíněna loni zřízená Evropská rada pro inovace, zde rozdělená do dvou částí: prvním nástrojem je EC Pathfinder, který by přijímal návrhy od všech právnických osob včetně vysokých škol. Očekávaným výsledkem takovéto podpory by byl nový start-up nebo obchodní plán. Druhým prvkem by byl EIC Accelerator, určený k posílení vývoje slibných produktů firmami pomocí na míru nastavených grantů, dluhopisů a akcií. Banky, firmy disponující rizikovým kapitálem a veřejné inovační subjekty by byly přizvány k partnerství v rámci projektů.

V dokumentu se také hovoří o možnosti omezit tři miliardové vlajkové megaprojekty programu Budoucích a vznikajících technologií (Future and Emerging Technologies – FET). To by se týkalo grafenového projektu, zaměřeného na vývoj komerčních aplikací tohoto materiálu, a projektu lidského mozku, usilujícího o vývoj počítačového modelu se všemi mozkovými procesy, který byl zahájen v roce 2013. Minulý rok EK oznámila třetí miliardový vlajkový projekt kvantového výzkumu. Podle návrhu by výzkumné priority, zahrnuté do stávajících vlajkových projektů FET, mohly být tam, kde je to vhodné, začleněny do pravidelných výzev, a tak vytvářet nové synergie s výzkumnými a inovačními činnostmi strategického významu.