Dohoda EIB a Evropské obranné agentury zvýší investice do technologií dvojího užití

Podpora bezpečnostního a obranného výzkumu v EU

Evropská investiční banka (EIB) spolu s Evropskou obrannou agenturou (EDA) uzavřely dohodu za účelem zvýšení půjček na snímací a laserové technologie pro civilní i vojenské účely. Jde o součást širších snah o zvýšení celkových evropských výdajů na obranu.

Podle nové dohody by měla EIB, která je vlastněna evropskými státy, zvýšit financování úvěrů na tzv. technologie dvojího užití z pětiset milionů na dvě miliardy eur ročně. Mezi položky dvojího využití patří řada bloků potřebných pro vývoj technologií – lasery, senzory, elektronika a výpočetní technika.

Evropské státy minulý rok vyzvaly banku k větším investicím do obranného výzkumu. EIB přestala podporovat výzkum a vývoj zaměřený na zbraně a vojenská zařízení. Investicím do plně vojenských projektů brání pravidla banky, podle nichž se EIB zaměřuje zejména na financování infrastrukturních projektů.

V novém rozpočtovém období od roku 2021 chce EK vyčlenit půldruhé miliardy z unijního rozpočtu a další čtyři miliardy od členských států na podporu výzkumu a vývoje nových zbrojních technologií. V novém programu, který EIB nazývá Finančním mechanismem spolupráce (Cooperative Financial Mechanism - CFM), mohou uspět firmy vyvíjející sledovací systémy nebo počítačové technologie na ochranu důležité infrastruktury jako jsou například energetické rozvodné sítě. Banka také může podporovat společné projekty členských států, například rozvoj nového radarového systému. Kvalitu potenciálních projektů budou hodnotit úředníci Evropské obranné agentury. CFM bude hrát důležitou roli v usnadnění zahajovací etapy projektů spolupráce. Může podpořit jakýkoli typ spolupráce ve fázi výzkumu a zkoušek, výzkumu a vývoje nebo akvizice. Podpora bude znamenat přístup k financím nebo snížení administrativní zátěže. Povede k vyšší kvalitě veřejných výdajů. Mechanismus, vyvinutý jako program EDA kategorie A, je dobrovolný, členské státy se tedy svobodně rozhodují, zda se budou projektů účastnit, přispívat na ně a podporovat je. CFM bude stát na dvou pilířích – jednak mezivládním, kde se budou členské státy moci vzájemně podporovat vratnými zálohami a odloženými platbami, a na druhém, kdy EIB bude vystupovat jako výhradní věřitel podporující projekty dvojího užití. To umožní zvýšení podpory EIB pro bezpečnostní a obrannou politiku, což je cíl, který Evropská rada opakovaně zdůrazňuje.