Nadnárodní spolupráce v rámci aliancí evropských univerzit

EUA vydává poziční dokument "Podpora udržitelnosti a dopadu v rámci aliancí evropských univerzit i mimo ně"

Asociace evropských univerzit (EUA) se obrací na tvůrce evropských a vnitrostátních politik, aby prostřednictvím reformy politiky a financování založeného na dlouhodobé vizi podpořili nadnárodní univerzitní spolupráci včetně aliancí v rámci iniciativy evropských univerzit.

Cílem do roku 2030 je vytvoření strategického a transparentního systému nadnárodní spolupráce univerzit, který bude přínosem pro celý univerzitní sektor a bude vycházet z osvědčených postupů z aliancí v rámci Evropské iniciativy univerzit i mimo ně. To má zásadní význam pro podporu vysoké kvality vzdělávání a výzkumu, a tím pro uvolnění potenciálu evropských univerzit přispívat k udržitelné budoucnosti Evropy a její mezinárodní konkurenceschopnosti.

Tento postoj EUA nastiňuje devět klíčových způsobů, jimiž mohou univerzity a tvůrci politik v příštích letech spolupracovat na dosažení tohoto cíle:

  • Plně provést stávající nástroje pro usnadnění nadnárodní spolupráce a další nezbytné reformy na systémové úrovni
  • Usnadnit strategickou diskusi s cílem zajistit, aby nadnárodní spolupráce byla přínosem pro celý sektor vysokoškolského vzdělávání
  • Zaměřit akademický účel spolupráce a podporovat různé formy spolupráce
  • Umožnit univerzitám konsolidovat stávající spolupráci a zavést udržitelné a efektivní systémy řízení aliancí
  • Zajistit, aby financování nadnárodní spolupráce, včetně aliancí, bylo udržitelné a efektivní
  • Vybudovat interoperabilní evropský systém, který zlepší učení a výuku
  • Umožnit součinnost mezi vzděláváním, výzkumem a inovacemi a zefektivnit aplikační procesy
  • Podporovat mnohojazyčnost jako součást úsilí o posílení spravedlnosti, rozmanitosti a začlenění do nadnárodní spolupráce
  • Posílit schopnost vedení aliance

Zdroj ZDE a ZDE.