Výstavba hlavní vodíkové sítě

EU schválila program pro rozvoj hlavní vodíkové sítě

Evropská komise schválila německý program na výstavbu hlavní vodíkové sítě (Hydrogen Core Network, HCN) v hodnotě 3 miliard EUR, který přispěje k dosažení vodíkové strategie EU a balíčku opatření "Fit for 55" tím, že umožní vytvoření infrastruktury pro přenos vodíku, která je potřebná pro podporu využívání vodíku z obnovitelných zdrojů v průmyslu a dopravě do roku 2030.

HCN bude sloužit jako hlavní potrubní systém pro přepravu vodíku v Německu, který bude navazovat na ostatní členské státy EU. Režim zahrnuje repasi stávajících plynovodů a výstavbu nových vodíkových potrubí a kompresorových stanic. První velký plynovod bude zprovozněn do roku 2025, celá síť bude dokončena do roku 2032. Tato iniciativa doplňuje rámec IPCEI "Hy2Infra" a podporuje investice do vodíkové infrastruktury v Německu a EU.

Zdroj ZDE.