Regionální inovační údolí

Komise zvolila 151 regionů v EU jako Regionální inovační údolí (RIV) v rámci Nové evropské inovační agendy (NEIA)

Díky spojení řady regionů v celé Evropě s různou úrovní inovací a propojení jejich klíčových aktérů v oblasti inovací, mají projekty RIV za cíl posílit regionální inovační ekosystémy, překlenout inovační propast v Evropě a zlepšit celkovou inovační výkonnost Evropy. V rámci České republiky byly za inovační údolí označeny regiony Střední Čechy, Severozápad, Severovýchod a Jihozápad.

EU tuto iniciativu podpoří částkou 116 milionů EUR v rámci evropského programu pro inovační ekosystémy (EIE) programu Horizon Europe, programu EU pro výzkum a inovace a nástroje pro meziregionální inovační investice (I3) Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tyto regiony jsou odhodlány posilovat své inovační politiky a investice se zaměřením na výzvy, kterým EU čelí, jak je uvedeno v NEIA. Patří mezi ně snížení závislosti na fosilních palivech, zvýšení globální potravinové bezpečnosti, zvládnutí digitální transformace (včetně kybernetické bezpečnosti), zlepšení zdravotní péče a zvýšení cirkulace.

Dalších 79 regionů je identifikováno na základě výzvy k vyjádření zájmu stát se dalšími RIV na základě jejich závazků posílit koordinaci a směřování jejich investic a politik v oblasti inovací, zapojit se do meziregionální spolupráce za účelem dalšího rozvoje inovací a posílit a propojit své regionální inovační ekosystémy. Podpora pro tyto regiony bude zahrnovat činnosti zaměřené na budování komunity, akce zaměřené na navazování kontaktů a cílené komunikační akce.

Zdroj ZDE a ZDE.