Ocenění Industry 5.0

Komise zahajuje udělování cen Industry 5.0

Evropská komise spustila ocenění Industry 5.0, soutěž pro projekty financované EU, které podporují lidskocentrický, odolný a udržitelný evropský průmysl. Ocenění je spoluprácí různých organizací, včetně EFFRA, ManuFUTURE, Evropského institutu pro inovace a technologie a Výkonné agentury Evropské inovační rady. Cílem je ocenit inovativní projekty, které souzní s prioritami Komise, jako je Evropský Green Deal, Evropa přizpůsobená digitálnímu věku a „lidská ekonomika“. Kvalifikované projekty musí být financované z programů Horizon 2020, Horizon Europe nebo Evropského institutu pro inovace a technologie a mít počáteční datum projektu po 31. srpnu 2018. Start-upy zaměřené na pokročilou technologii jsou také vítány k účasti. Přihlášky lze podávat do září 2023. Projekty budou posouzeny vysoce postavenou nezávislou porotou z průmyslu, občanské společnosti, sociálních partnerů a akademie. Vítěz obdrží podporu komunikace a viditelnost na kanálech Evropské komise, včetně propagace prostřednictvím sociálních médií a článku v časopise Horizon. Finalisté budou pozváni na ceremoniál předání cen během každoročních dnů výzkumu a inovací v říjnu 2023, kde budou moci představit své projekty.

Zdroj: ZDE.