Jednotný patentový systém v EU

Evropští inovátoři hodnotí klady a zápory jednotného patentového systému

Jednotný patentový systém je nyní připraven začít fungovat 1. června 2023 poté, co německá vláda uložila u Rady Evropské unie svou listinu o ratifikaci Dohody o Jednotném patentovém soudu (UPCA). Nyní je na evropských vynálezcích, zda nový systém využijí, či nikoli.

Jednotný patent značně zjednodušuje a minimalizuje náklady na patentové krytí v Evropě pro malé a střední podniky (MSP). Snižuje také administrativní náklady. Větší společnosti však s větší pravděpodobností zaujmou diverzifikovanější přístup a v případě potřeby budou usilovat o jednotnou patentovou ochranu. Užitečnost jednotného patentového systému se také liší v závislosti na technické oblasti i na typech výrobků a trzích.

Evropští inovátoři nyní musí zvážit dvě různé otázky. Prvním je, zda k ochraně nových myšlenek v Evropě použít jednotný patent nebo konvenční metodu Evropské patentové úmluvy (EPC). Druhou otázkou je, zda nechat Jednotný patentový soud rozhodovat o napadeních jimi udělených patentů, nebo je vyloučit a bojovat proti případným výzvám na vnitrostátní úrovni. Obě možnosti přinášejí jistá úskalí.

Zdroj: ZDE.