Kovy vzácných zemin z uhelného odpadu?

Nová metoda recyklace odpadu z uhelných dolů by mohla přinést nejen žádané prvky, ale i pomoci životnímu prostředí

Na výrobu všeho od chytrých telefonů přes elektrická vozidla po zářivky a lasery potřebujeme kovy vzácných zemin, jejichž poptávka prudce roste. Téměř monopol na jejich těžbu má Čína, USA má jen jeden aktivní důl. Závislost trhu s touto strategickou surovinou na čínské produkci vede k hledání nových ložisek, jako je Grónsko, Austrálie nebo mořské dno u ostrova Minami Torišima. Zároveň je velký zájem o alternativní zdroje a recyklaci těchto prvků. A jeden alternativní zdroj se nabízí – extrakce těchto kovů z odpadu vzniklého při těžbě uhlí.

Vědci věnující se tomuto řešení přiznávají, že tato cesta nemá potenciál plně uspokojit rostoucí poptávku, nabízí ale řadu výhod oproti klasickému důlnímu těžení. Rudy vytěžené z typických dolů na vzácné zeminy nejsou tak bohaté na tyto prvky, a typickým vedlejším produktem dolů na vzácné zeminy je radioaktivní odpad. Tzv. proces odvodnění kyselých dolů nejenže získává prvky vzácných zemin z těchto dolů, ale také pomáhá odstranit znečištění. Když je totiž část horniny, která zbyla po těžbě uhlí, vystavena vzduchu a vodě, vzniká kyselina sírová a ta vytahuje ze skály těžké kovy. Tato směs může znečistit vodní cesty a poškodit volně žijící živočichy.

V současné době probíhá pilotní projekt v Západní Virginii, který extrahuje z materiálu získaného z odvodňovacího pracoviště kyselých dolů prvky vzácných zemin. Z několika set lokalit, které již zpracovávají odvodňování kyselých dolů a snaží se odstranit znečištění, by se mohl sbírat materiál a centrálně by se z něj mohly extrahovat tyto prvky, ročně by se tak mohlo vyrobit téměř 600 tun prvků vzácných zemin a kobaltu, dalšího velmi žádaného kovu.

Zdroj: ZDE.