Snaha o zlepšení podmínek pro mladé vědce

EU má zahájit pilotní projekt nové iniciativy, jejímž cílem je zlepšit pracovní podmínky pro mladé výzkumné pracovníky.

Pilotní projekt má být zahájen v roce 2024 ve spolupráci s členskými státy a průmyslem, jeho cílem je zabránit poklesu kvality výzkumu. Bude testovat, jak by Evropská komise, členské státy a průmysl mohly spolupracovat na koordinaci financování a znalostních sítí a posilovat a diverzifikovat profesní dráhu ve výzkumu podporou vazeb mezi akademickou obcí a průmyslem.

Komisařka EU pro výzkum Mariya Gabrielová oznámila pilotní projekt při předávání nového manifestu kariéry mladých výzkumných pracovníků, který vypracovaly skupiny včetně Iniciativy pro vědu v Evropě (ISE), portugalské výzkumné agentury Ciencia Viva a francouzského Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Potřeba zlepšit struktury výzkumné kariéry posunula v posledních několika letech politickou agendu a členské státy se loni v květnu ve společném prohlášení zavázaly udělat více. Od té doby výzkumníci naléhají na akci a své požadavky nyní uvádějí v manifestu. Skutečnost, že se výzkumní pracovníci často potýkají se špatnými pracovními podmínkami a nejistou profesní dráhou, není novinkou a signatáři manifestu se domnívají, že pandemie COVID-19 mohla zhoršit situaci, zejména u výzkumných pracovnic a žen sídlících v regionech s menší výzkumnou kapacitou. Údaje jsou vzácné, ale existují o tom neoficiální důkazy, neboť Evropská rada pro výzkum (ERV) zaznamenala v nedávných výzvách pokles žádostí začínajících výzkumných pracovníků z povolání. Příčina je otevřená interpretaci, ale „Může to znamenat, že ztrácíme tuto generaci,“ řekla Maria Leptinová, předsedkyně ERV.

Vzhledem k nedostatečnému pochopení rozsahu problému je prvním bodem programu hodnocení, jak zoufalá situace je. V současné době neexistuje databáze, která by sledovala toky výzkumných pracovníků v Evropě, a i když je možné sledovat celkový počet výzkumných pracovníků, není jasné, jaké druhy pracovních smluv mají.

Aktuálně je cílem získat 10 milionů eur na zkušební provoz nového nástroje, který by doplňoval ERV a program EU pro mobilitu ve výzkumu, akce Marie Skłodowska-Curie. Po pilotní fázi je naděje, že se z ní v příštím výzkumném programu EU, který začne v roce 2028, stane partnerství veřejného a soukromého sektoru. Dalším krokem bude zapojení průmyslu a zajištění toho, aby se uvažovalo o výzkumných pracovnících ve všech možných institucích, veřejných i soukromých.

Zdroj: ZDE.