Nařízení FSR Komise EU

Nařízení o zahraničních dotacích: vstupují v platnost pravidla pro zajištění spravedlivých a otevřených trhů EU

Dne 12. ledna vstoupila v platnost nařízení o zahraničních dotacích (the Foreign Subsidies Regulation – FSR). Tento nový soubor pravidel pro řešení narušení způsobených zahraničními dotacemi umožní EU zůstat otevřená obchodu a investicím a zároveň zajistí rovné podmínky pro všechny společnosti působící na jednotném trhu. Nařízení bylo navrženo Komisí v květnu 2021 a schváleno Evropským parlamentem a Radou v rekordním čase, v červnu 2022. FSR se vztahuje na všechny hospodářské činnosti v EU: zahrnuje spojování podniků (fúze a akvizice), postupy zadávání veřejných zakázek a všechny ostatní situace na trhu. Nová pravidla dávají Komisi pravomoc prošetřit finanční příspěvky poskytnuté zeměmi mimo EU společnostem vykonávajícím hospodářskou činnost v EU a v případě potřeby napravit jejich rušivé účinky.

Za určitých podmínek (překročení určené finanční částky) mají společnosti povinnost oznámit čerpání financí Komisi EU, která skutečnost prošetří. Komise může také zahájit šetření z vlastního podnětu, pokud má podezření, že dochází k narušování evropského trhu.

Pokud Komise zjistí, že zahraniční dotace existuje a narušuje jednotný trh, může vyvážit negativní dopady narušení s pozitivními účinky dotace na rozvoj dotované hospodářské činnosti. Pokud negativní účinky převáží nad pozitivními, může Komise uložit společnostem strukturální nebo nestrukturální nápravná opatření nebo je přijmout jako závazky, aby napravila narušení (např. odprodej určitých aktiv nebo zákaz určitého tržního chování).

Vstupem v platnost vstoupí FSR do své klíčové prováděcí fáze a začne platit za šest měsíců, tedy od 12. července 2023. Od tohoto data bude Komise moci zahájit šetření z moci úřední. Oznamovací povinnost bude pro společnosti účinná od 12. října 2023.

Zdroj: ZDE.