Rada EU zastavila financování maďarských univerzit

Porušování právního státu v Maďarsku vedlo k zastavení financí z programů Erasmus a Horizon Europe

Více než 30 vysokoškolských a dalších vzdělávacích institucí v Maďarsku, včetně 21 univerzit, bylo odříznuto od financování programy Horizon Europe a Erasmus kvůli přetrvávajícím obavám z porušování zásad právního státu v zemi. Tento krok má ochránit finance EU, ale opoziční politici se obávají dopadů na maďarské studenty.

Jde o instituce, které fungují jako „veřejné svěřenecké fondy“ nebo jsou pod takovými fondy spravovány. Od roku 2021 maďarská vláda dostala pod kontrolu těchto fondů 34 institucí. Maďarská Helsinská komise také upozorňuje na fakt, že v řídících orgánech těchto institucí jsou členové úzce napojeni na premiéra země Viktora Orbána a jeho politickou stranu.

Příkladem je univerzita v Miskolci na severovýchodě Maďarska, která je pod veřejným svěřeneckým fondem, jehož předsedkyní maďarská ministryně spravedlnosti. Přibližně 80 % univerzit v Maďarsku je napojeno do nějaké výše na tyto svěřenecké fondy. Zástupci univerzit, které se k těmto fondům nepřidali odůvodňují svá rozhodnutí tím, že zachovávají akademickou svobodu a institucionální autonomii univerzity, i když to znamená méně národních finančních prostředků. Vytvoření těchto veřejných svěřeneckých fondů je součástí řady kroků, které Orbán podnikl v posledním desetiletí s cílem kontrolovat informace a výuku v zemi.

Právní stát je jednou ze základních hodnot EU (společně s demokracií a základními lidskými právy) a je klíčovým pro řádné řízení rozpočtu EU a pro efektivní využití financí, které EU poskytuje členským státům. Rada přistoupila k přerušení přístupu k penězům Horizon Europe a Erasmus s ohledem právě na to, že Maďarsko dostatečně neřeší porušování právního státu.

Mluvčí komise uvedl, že stávající dohody o programech Erasmus nebo Horizon Europe nebudou dotčeny, ale veškeré případné budoucí dohody budou pozastaveny. Cílem tohoto opatření nemá být snaha bránit akademické mobilitě, výzkumu a inovacím v Maďarsku, ale má zajistit transparentní využívání podpory EU.

Maďarsko dosud obdrželo z programu Horizon Europe něco přes 60 milionů eur na financování 199 projektů. Do programů Erasmus a Erasmus+ se v roce 2020 zapojilo přes 22 tisíc maďarských studentů. Právě to komentují odpůrci tohoto opatření Rady EU tak, že zastavení financování maďarských institucí bude mít negativní dopad na tisíce studentů a profesorů a bude bránit výzkumné spolupráci. Maďarská poslankyně Evropského parlamentu Katalin Csehová uvedla, že i když je situace s univerzitami zapojenými do veřejných svěřeneckých fondů naprosto skandální a nepřijatelná, není vhodnou reakcí připravit maďarské studenty o příležitost poznat Evropu.

Zdroj: ZDE.