Zpráva o pokroku EEA

Evropská Komise schválila zprávu o pokroku při dosahování Evropského vzdělávacího prostoru

Dne 18. listopadu 2022 schválila Evropská komise svou Zprávu o pokroku při vytváření Evropského vzdělávacího prostoru (EEA). Zpráva hodnotí probíhající iniciativy EU a trendy v oblasti pokroku při dosahování cílů na úrovni EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a stanoví úkoly před milníkem v roce 2025. Čtyřicet probíhajících iniciativ na úrovni EU zahrnuje strategická politická opatření – včetně například Evropské strategie pro vysoké školy – a také projekty financované EU – jako je například koalice Vzdělávání pro změnu klimatu – a navazuje na práci odborných skupin – například těch, které se zabývají dezinformacemi nebo kvalitními investicemi. Díky společnému závazku k Evropskému vzdělávacímu prostoru považuje EK tyto iniciativy za posílení opatření přijatých členskými státy. Díky programu Erasmus+, nástroji pro obnovu a odolnost a fondům politiky soudržnosti EU se odhaduje, že celkové výdaje EU na vzdělávání a dovednosti v letech 2021 až 2027 se oproti období 2014–2020 ztrojnásobí. Proto EK považuje zaměření na provádění, kvalitní investice, absorpci a důkladné sledování pokroku ze strany členských států za zásadní pro to, aby se v nadcházejících letech upevnily systémové reformy a přinesly pozitivní dopad na studující, učitele, ekonomiku a naše společnosti. Komise bude na tuto zprávu o pokroku navazovat přezkumným procesem v polovině období v roce 2023, vyvodí z ní ponaučení a nabere dynamiku pro období do roku 2025, kdy má být předložena úplná zpráva o pokroku dosaženém v Evropském vzdělávacím prostoru.

Zdroj: ZDE.