Bilaterální dohoda o výzkumu

Velká Británie a Švýcarsko podepsaly dvoustrannou dohodu o výzkumu – výzkumníci však dohodu považují za chabou náhradu Horizon Europe

Velká Británie a Švýcarsko podepsaly novou dohodu, která slibuje zintenzivnění výzkumné spolupráce, přestože vědci varovali, že svazek nenahrazuje sdružení Horizon Europe a nepřináší žádné nové peníze. Obě země zůstávají vyřazeny z programu výzkumu a inovací EU kvůli širším politickým sporům. Dne 10.11.2022 však podepsali memorandum o porozumění, které slibuje větší vzájemnou spolupráci v oblastech zahrnujících vědy o životě, energetické technologie, umělou inteligenci a vesmír. Oznámení uvádí „nákupní seznam“ oblastí, kde chtějí Londýn a Bern vidět hlubší vazby. Doufají, že vytvoří více společných projektů, setkání a workshopů, umožní více návštěv mezi výzkumnými pracovníky a budou pořádat společné strategické a koordinační schůzky. Rovněž se plánuje, že by ministři mohli každoročně svolat Anglo Swiss Research Collaboration Council. Zatím však neexistují žádné konkrétnější podrobnosti o tom, do jakých projektů se obě země chtějí pustit, a dohoda zatím nepřináší ani žádné peníze. Bez nových peněz si lze jen těžko představit, jak bude kterákoli ze stran motivována k budování nových vazeb. Spojení Velké Británie s Horizon Europe je stále blokováno, protože Evropská komise není spokojena s Londýnem kvůli hrozbě, že zruší Protokol o Severním Irsku, obchodní dohodu, která měla být oporou vztahů po brexitu. Sdružení se Švýcarskem je také u ledu, protože rozhovory o širším rámci vztahů mezi Bernem a Bruselem loni zkrachovaly.

Zdroj: ZDE.