Uhlíková stopa výrobků

Výzkumníci se snaží pomoci firmám přijít na to, jak zohlednit každý krok v životě produktu

Zatímco se společnosti snaží snížit svou uhlíkovou stopu, mnohé z nich provádějí hodnocení životního cyklu, aby vyčíslily plné uhlíkové náklady výrobků, od pořízení materiálů přes energetické využití ve výrobě, přepravu výrobků až po chování uživatelů a likvidaci na konci životnosti. Uhlíkové „účetnictví“ se dá snadno splést. Rozdíly ve výchozích bodech pro určení „životnosti“ produktu nebo předpoklady o zdrojích energie mohou matematiku ovlivnit. Využití uhlíku lze snížit na mnoha místech výrobního řetězce – například využitím obnovitelné energie ve výrobním procesu nebo přidáním atmosférického CO2 do výrobku. Pokud jsou však další body řetězce energeticky náročné nebo emitují CO2, může konečný součet vykazovat spíše kladné než záporné číslo. Produkt je uhlíkově negativní pouze tehdy, pokud jeho produkce skutečně odstraňuje uhlík z životního prostředí, dočasně nebo trvale. Globální iniciativa pro CO2 s evropskými a americkými univerzitami vytvořila soubor pokynů LCA (Life Cycle Assesment) ke standardizaci měření tak, aby uhlíkové účetnictví bylo konzistentní a pojmy jako „uhlíkově neutrální“ nebo „uhlíkově negativní“ měly ověřitelný význam. Ve spěchu s vytvářením výrobků, které lze označit za boj proti klimatickým změnám, však byly některé firmy obviněny z „ekologického praní“ – což vedlo k tomu, že výrobky či firmy působily ekologičtějším dojmem, než ve skutečnosti jsou. Příklady ekologického praní zahrnují podle analýzy Michiganské univerzity z března 2022 označování plastových pytlů na odpadky jako recyklovatelných, pokud je jejich celý účel určen k vyhození, používání značek jako „eco-friendly“ nebo „100% natural“ bez oficiální certifikace a tvrzení o lepší uhlíkové stopě bez uznání existence ještě lepších voleb. Příkladem mohou být „úsporná“ sportovní užitková vozidla, která jsou úsporná pouze ve srovnání s jinými SUV, a nikoli s menšími automobily, veřejnou dopravou nebo jízdními koly. Dobrá analýza LCA dokáže odlišit firmy, které jsou šetrné ke uhlíku jen podle názvu, od těch, které skutečně pomáhají světu vyčistit vzduch.

Zdroj: ZDE.