Větší úspěšnost žadatelů o grant

Míra úspěšnosti grantů Horizon Europe ve srovnání s předchozím programem Horizon 2020 stoupla

Míra úspěšnosti výzkumných pracovníků žádajících o granty Horizont Europe dosahuje podle předběžných údajů 15,8 %, což je zlepšení oproti 12 % v předchozím výzkumném programu EU Horizon 2020. Rok a půl trvající sedmiletý program je vnímán jako pozitivní počáteční znamení, protože výzkumné programy EU jsou neblaze proslulé tím, že nejsou schopny financovat všechny návrhy, které recenzenti považují za hodné podpory. Výzkumníci se však rozcházejí v názoru na význam zlepšení o 3,8 %. Pro někoho je to znamení, že rozpočty EU na výzkum a inovace musí neustále růst. Jiní nejsou přesvědčeni, že se počáteční úspěšnost udrží i v nadcházejících měsících a letech. K dnešnímu dni uvádí data Horizon Europe 2 410 podepsaných grantů, do nichž je zapojeno 15 441 organizací, přičemž vynaloženo bylo 6,49 miliardy eur. Vykázané výdaje se zatím rovnají 6,8 % ze sedmiletého rozpočtu ve výši 95,5 miliardy eur, avšak zdroje Komise zaznamenaly nižší výdaje také na začátku programu Horizont 2020. Vzhledem k tomu, že se podepisuje stále více grantů, budou údaje každý měsíc aktualizovány. Zvýšení míry úspěšnosti je pozitivním znamením, ale změna o několik procentních bodů nemusí stačit k řešení klíčové otázky – že Horizon Europe nemůže financovat všechny vynikající návrhy. A s předkládáním projektů, které jsou odmítnuty, jsou spojeny obrovské finanční a časové náklady. Švýcarské a britské organizace, které nejsou součástí programu Horizon Europe, již nemohou získávat peníze z programu Horizon Europe ani vést projekty, ale stále spolupracují s evropskými protějšky. Organizace se sídlem ve Spojeném království podepsaly 417 grantů Horizon Europe, tj. 17,3 % celkových podepsaných grantů. Švýcarsko se podílí na 246 projektech, což představuje 10 % grantů, přibližně stejné procento jako v programu Horizont 2020. Rozšiřující se úspěch. Patnáct zemí EU, které dostaly z programu Horizont 2020 nejméně peněz, si v rámci programu Horizon Europe vedou o něco lépe. Jejich úspěšnost dosahuje 13,6 %, což se blíží celkovému průměru členských států ve výši 14,2 %. Dostávají také 8,7% financování, zatímco v programu Horizont 2020 byl podíl nižší než 6 %.

Zdroj: ZDE.