Transparentnější výdaje Horizonu

S vývojem priorit programu Horizon Europe chtějí univerzity větší transparentnost výdajů

Přestože program Horizon Europe navazuje na předchozí výzkumné programy EU, zdvojnásobuje svůj vliv na významné společenské a technologické výzvy, kterým Unie čelí. Zúčastněné strany v oblasti výzkumu se obávají, že tento posun odčerpá peníze z laboratorního výzkumu a vyzývají Evropskou komisi, aby zajistila, že bude jasné, z jakých částí v rámci programu Horizon Europe finance plynou. Minulý měsíc zaslala skupina univerzitních asociací dopis komisařce EU pro výzkum Mariye Gabrielové, v němž žádala větší transparentnost přidělování rozpočtových prostředků, zejména pokud jde o velké projekty zaměřené na politiku, jako je zákon o čipech, který má učinit Evropu méně závislou na dovážených polovodičích, a Agenturu pro reakci na zdravotní problémy a mimořádné situace (HERA), která vznikla po pandemii COVID-19. Univerzity odhadují, že z programu byla dosud vyčleněna téměř 1 miliarda eur na projekty čipů, HERA a vodíku v rámci nové strategie EU na odstavení bloku od ruského plynu. Zůstává však nejasné, odkud finance pochází. Univerzity chápou význam financování strategických programů a nejsou proti prioritám. Chtějí ale vědět, jak peníze putují po různých částech financování programu. Komise na žádosti o vyjádření okamžitě neodpověděla. Někteří tvrdí, že nedostatek transparentnosti není ve složitém politickém prostředí Bruselu ničím novým. Sedmiletý výzkumný program se formuje roky a každý rok se musí roční rozpočet dohodnout na dlouhých jednáních mezi Komisí, členskými státy a Evropským parlamentem. Na podrobnější úrovni také v průběhu let pokračují jednání o podobě programu ve strategických programových výborech. V dopise, který univerzity zaslaly Gabrielové, se požaduje, aby on-line platforma programu Horizon Europe uváděla podrobnosti o financovaných projektech a uváděla rovněž údaje o přidělování peněz, včetně toho, jak se peníze v rámci programu přesunuly. Zveřejnění většího množství dat však stále může vyvolávat otázky ohledně způsobu rozhodování.

Zdroj: ZDE.