Přidružte Spojené království k Horizon Europe

Russell Group zaslala dopis s výzvou k přidružení Spojeného království předsedkyni Evropské komise

Dr. Tim Bradshaw, výkonný ředitel Russell Group, poslal dopis Ursule von der Leyenové, předsedkyni Evropské komise, aby ji vyzval k okamžitému dokončení přidružení Spojeného království k Horizon Europe. Vyzývá, aby mu v cestě nestály politické otázky. LERU tento dopis plně podporuje. Russell Group, která zastupuje 24 britských univerzit intenzivně se zabývajících výzkumem (včetně členů LERU University of Cambridge, University of Edinburgh, Imperial College London, University College London a University of Oxford), v tomto dopise vyjadřuje naléhavost přidružení. Vzhledem k tomu, že britská vláda minulý týden představila své alternativní plány, Spojené království se přibližuje k odchodu od programu Horizon Europe, i když plné přidružení zůstává nejvyšší prioritou. Je zřejmé, že britské univerzity mají velký význam pro evropskou vědu a inovace, zejména díky své účasti v evropských výzkumných programech. Byli hlavními aktéry těchto programů a bez přidružení k Horizont Europe se tyto programy stanou méně konkurenceschopnými, což bude mít dominový dopad na excelenci a prestiž grantů EU. Přidružení má také zásadní význam pro pokračování úzké spolupráce a řešení mnoha společenských výzev, které před námi leží. Další odklad jen z politických důvodů je nepřijatelný, řekl generální tajemník LERU, prof. Kurt Deketelaere, stejně jako je tomu v případě švýcarské asociace.

Zdroj: ZDE.