Spojené království a Plán B

Vzhledem k tomu, že naděje na přidružení k programu Horizon Europe slábnou, stanovil Londýn agendu pro domácí alternativu

Spojené království zveřejnilo dlouho očekávané podrobnosti své alternativy „plánu B“ k Horizon Europe, včetně konkurenta Evropské rady pro výzkum (ERC), a pokračující podpory svých výzkumných pracovníků, aby se připojili ke konsorciím Horizon Europe. Londýn stále tvrdí, že se chce připojit k programu, ale vzhledem k tomu, že to Komise blokuje, dokud se nevyřeší třenice ohledně protokolu o Severním Irsku, Spojené království stanovilo, jak bude reagovat, pokud vládě dojde trpělivost a zruší pokusy o asociaci. Britský plán se dělí na dvě části. První jsou „přechodná opatření“, která mají situaci stabilizovat, pokud se Spojené království rozhodne vzdát čekání na spojení, ale předtím, než zahájí plnohodnotnou alternativu. Nejvýznamnějším příslibem je příslib financování všech britských účastníků v konsorciích Horizon Europe, kde jsou grantové dohody podepsány před 31. březnem 2025. I když Velká Británie není přidružena k Horizon Europe, britští výzkumní pracovníci se stále mohou k těmto konsorciím připojit, pokud přinesou vlastní peníze, ačkoliv je nemohou koordinovat. To by tedy britským výzkumníkům mělo umožnit připojit se k přibližně dvěma třetinám výzev programu Horizont, i když k přidružení nedojde. Tento slib financovat všechna konsorcia představuje výhru pro univerzity, které se obávaly, že vláda omezí financování na konkrétní témata nebo nařídí zvláštní prověrky pro získání peněz. Kromě toho Spojené království investuje peníze do řady dalších stávajících programů, aby zmírnilo ránu nepřipojení se k Horizon Europe. Bude více peněz na různé stipendijní programy provozované národními akademiemi a dalšími subjekty financujícími výzkum. Extra hotovost poteče do různých inovačních programů, včetně globální sítě Eureka, aby se britským podnikům pomohlo udržet stávající vazby s evropskými partnery a zároveň navázat pevnější partnerství se zeměmi, které leží dále, jako je Jižní Korea, Kanada a Singapur. Vznikne také „fond pro stabilizaci talentů a výzkumu“, který podpoří příjmy univerzit, jež jsou ztrátou peněz z programu Horizon Europe obzvláště těžce zasaženy. Spojené království bude i nadále garantovat financování úspěšných britských žadatelů o Horizon Europe, kteří nemají přístup k penězům, protože asociace není dohodnuta. Tato a mnohá další přechodná opatření jsou navržena jako most k vytvoření úplné britské alternativy k Horizont Europe. Není však jasné, jak dlouho bude případné vytvoření alternativy trvat.

Zdroj: ZDE.